Vị trí tuyển dụng tại Royal Arabian

INBOUND OPERATIONS EXECUTIVE (DUBAI)
ASST. SALES MANAGER (INDIA)
Sales Manager (INDIA)

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Chúng tôi đang tìm kiếm những người có cùng quan điểm, có cùng ‘Tầm nhìn’. Các ứng viên quan tâm có thể nộp CV kèm theo thông tin chi tiết, bộ phận nhân sự sẽ liên lạc với bạn.


Đính kèm CV/ Hồ sơ cá nhân*
(.doc, .docx or .pdf only)