Chak ane anpil moun vizite UAE, patikilyèman Emira Arab Ini. Gen kèk vizite kote sa a pou chèche travay, pandan ke gen kèk ki vini nan yon jou fèt. Moun rèv vizite Doubay; peyi sa a te akeyi moun ki soti toupatou nan mond lan pandan tout ane sa yo. Si w gen plan pou vizite Doubay pou kèlkeswa objektif sa a, gen kèk bagay ou ta dwe konnen anvan ou rive isit la.

Moun yo nan Doubay yo se pitye, akeyan, ak politès, li se yon kote fantastik vizite. Apre yo fin di ke li se yon peyi Islamik, men yo swiv yon politik relativman toleran. Vizitè yo dwe respekte sansiblite kiltirèl yo. Sèten faktè yo dwe pran an konsiderasyon an tèm de kòd abiman ak konpòtman epi ou asire w ke ou gen yon bèl moman. Respekte lwa ak valè peyi a epi sejou ou a pral trè agreyab.

Men kèk bagay ki fè ak sa ki pa fè pou w sonje pandan w ap vizite Doubay.

Vètman – Fè modès nan abiye w, sitou nan zòn konsèvatif ak kote piblik yo. Chemiz de ben akseptab nan plaj prive ak pisin. Pa ta dwe mete ben nan nenpòt lòt zòn andeyò plaj la, pak dlo, oswa pisin. Bout pantalon ak mayo yo se rad apwopriye nan anpil kote piblik. Li rekòmande pou kouvri zepòl, bra, ak janm pandan w ap vizite moske, pi ansyen pati nan vil la, ak tach relijye. Fanm yo bezwen kouvri tèt yo ak yon foula pandan y ap antre nan yon moske. Cross-dressing pa aksepte epi yo ka fè w arete pa otorite yo. Nenpòt fòm nidite se entèdi entèdi, ki gen ladan bronze topless. Li pa apwopriye pou gason yo mache nan lari a oswa nan sant komèsyal yo ak lestonmak.

Jès – Pa janm lonje dwèt sou nenpòt moun, yo wè sa kòm ofansif. Si ou vle fè jès ak men ou, sèvi ak tout men ou pou lonje dwèt nan yon direksyon. Jès men obsèn an piblik ka fè arete w. Evite montre plant pye ou oswa travèse janm ou sitou devan envite enpòtan yo.

Bwè – Peyi a gen yon politik zewo tolerans anvè kondui sou. Lè w bwè ak move konpòtman lè w bwè an piblik pa akseptab, sa ka lakòz yon amann oswa vin pi mal. Gen alkòl ak lòt sibstans ilegal an piblik entèdi. Gen anpil kote nan Doubay kote yon moun ka apresye nan bwè. Frape yon bar oswa yon PUB epi ou pral sezi nan varyete nan likè ki sèvi.

Imaj yon nonm bwè oswa konsomasyon alkòl ki entèdi an piblik nan UAE

Fotografi – Pran veye pandan w ap fè foto. Toujou pran pèmisyon anvan ou pran yon foto yon rezidan nan la UAE oswa yon UAE nasyonal, sitou fanm.

Imaj yon nonm k ap klike sou yon foto UAE

Bonjou – Piblik ekspozisyon afeksyon ta dwe minim, pa gen bo oswa anbrase an piblik. Kenbe men an byen. Lè w rankontre yon moun opoze a ki se yon Mizilman, pa bay lanmen sof si yo lonje men yo an premye. Fanm yo ka prefere pa bay men ak sèks opoze a akòz rezon relijye. Arasman Seksyèl oswa adrese fanm owaza an piblik, oswa pran foto yo san pèmisyon, se entèdi mal sou.

Imaj nan jèn koup nan romans ki entèdi an piblik nan UAE

Mind lang ou - Jès eksplisit, twoub bri, move lang, ak montre mank respè pou relijyon Islamik la oswa lidè yo. UAE yo entèdi. Yo ta ka konsekans legal aksyon sa yo.

Ranmase lajan – Leve yon òganizasyon charitab pou travay imanitè oswa nenpòt òganizasyon charitab sòf si fè atravè chanèl legal ak pèmisyon yo konsidere kòm ilegal.

Rebondi yon chèk – Sa a konsidere kòm yon ofans. Si chèk yo prezante a pa gen lajan ase, ou ka fè fas ak akizasyon sivil ak kriminèl. Ou ta ka ale nan prizon tou.

Sentespri mwa Ramadan –Mizilman yo priye, fè jèn, epi reflechi pandan mwa sa a. Youn ta dwe swiv règleman gouvènman an bay pandan mwa a nan jèn. Anpil moun ta sijere ou pa vizite peyi sa a pandan Ramadan, respekte règ yo e menm tan Ramadan kapab yon sejou bèl.

Sa ki annapre yo tou konsidere kòm ilegal – itilize oswa posesyon dwòg, koabitasyon, fè sèks andeyò maryaj, fè yon ti bebe andeyò maryaj, adiltè ak envèrsyon.

Youn nan rezon ki fè mwen sèten ou ap chèche vwayaje nan la UAE se fè eksperyans istwa pwofon, rich ak tradisyon peyi a gen pou l ofri. Doubay se yon melanj de bèl bagay istorik ak modèn. Vizite Doubay se yon eksperyans ke yon moun pral pran swen pou tout tan.

Remak: Enfòmasyon yo pataje pi wo a se yon gid jenerik pou vizite Doubay. Yo nan lòd yo gen yon sejou agreyab, li ta pi bon mande davans sou konsèy etikèt ki baze sou kote ou vizite oswa rete nan la UAE.