බර්ජ් අල් අරාබි

ඩුබායි නගරයේ පිහිටි සුඛෝපභෝගී හෝටලයක බර්ජ් අල් අරාබ්

ඔබේ කකුල් වල කැසිල්ල කැක්කුමක් ඇති වන අතර දිවේ රසය හොඳින් දැනෙනවා නම් එය ඔබේ මුට්ටිය වේ. බර්ජ් අල් අරාබ් කියා සිටියේ ලොව එකම තරු හතේ හෝටලය බවයි, මෙය ඇත්තෙන්ම ලොව පුරා බහුල ආහාරපාන බහුල තැනකි. රුවල් හැඩැති අතිවිශිෂ්ට හෝටලය පොහොසත් හා විලුඹ ඇති දෙසට නැවී සිටියත්, කෙනෙකුට සවස් වරුවේ බයිට් සඳහා නිදා ගැනීමට මෙන්ම ඇතුළත සිට මහිමය සහ සැනසීම භුක්ති විඳීමට හැකිය. මෙය ඔබේ සාක්කුවට ද බරක් නොවනු ඇත.

ඔබේ සංචාරය විශේෂ කරවීම තමයි මෙහෙයවන්නේ Royal Arabian. අපව උත්සාහ කරන්න!