યાસ વોટરવર્લ્ડ અબુ ધાબી

યાસ વોટરવર્લ્ડ અબુ ધાબીમાં વોટર થીમ પાર્કની તસવીર

યાસ વોટરવર્લ્ડ અબુ ધાબી એ પ્રદેશનો શ્રેષ્ઠ વોટરપાર્ક છે! આ સુપ્રસિદ્ધ રાઇડ્સને રોમાંચના સ્તર દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે: શાહીનનું એડ્રેનાલિન રશ (એક્સ્ટ્રીમ), ધાબીનું ઉત્તેજક સાહસ (ઉચ્ચ), હેમલૂલનું મૂવિંગ એન્ડ ગ્રુવિંગ (મધ્યમ), અને સુલતાનનું યંગ ફન (લો). અમારા આઇકોનિક વોટરપાર્કમાં સ્પ્લેશ, ડંક, ફ્લોટ, ડાઇવ અને આનંદ માટે તમારી રીતે સ્લાઇડ કરવા માટે તૈયાર થાઓ! 40 થી વધુ રાઇડ્સ, સ્લાઇડ્સ અને આકર્ષણો સાથે, નાના બાળકોથી લઈને વોટર-પાર્કના અનુભવીઓ સુધીના દરેકને તેમને ગમતી વસ્તુ મળશે.

શ્રેષ્ઠ સાથે આનંદ અને રોમાંચ માટે તમારા માર્ગને સ્પ્લેશ કરો Royal Arabian સોદા.