හට්ටා කඳු

පාෂාණ කන්ද සහ හරිත ජලය සහිත වෙරළ තීරයක් සහිත හත්තා කන්දෙහි ප්‍රතිරූපය මනරම් දසුනකි

හැට්ටාගේ මනරම් කාන්තාරය මත ඔබේ නෙත් පිනවන අතරතුර ඕමානයේ හකුරු පැත්ත ගවේෂණය කරන්න, විසින් තිත් කර ඇත විශිෂ්ට හජ්ජර් කඳු. රළු භූ දර්ශනය සඳහා සුදුසු වේ dune-bashing වෙතට පිවිසෙන වාඩි හරහා සර්ප ධාවකයක් සමඟ සම්බන්ධ විය හත්ත උරුම ගම්මානය. එය ඔබට මුහුණට මුහුණ ගෙන එනු ඇත පැරණි ජනාවාස, souks, සහ සම්ප්‍රදායේ බෙඩොයින් සියල්ල. මෙම සංචාරය පාද කැසීම ඇති අයට සුවදායක අත්දැකීමක් ලබා දෙයි.

Royal Arabian සූදානම් වේ. ඔබද?